coach voor vrouwelijke professionals en ondernemers

See what our customers are saying…

Als ik de aanpak van Constance zou omschrijven, dan kom ik op iets dat veel aan de visie van Maria Montessori doet denken: ze hielp me het zelf te doen. Met rake observaties en slimme vragen bracht ze mij tot nieuwe inzichten over mezelf die me vooruit hielpen. Waar ik mij blind staarde op iets negatiefs of vastliep in kromme redenaties, liet ze me inzien welke dingen juist goed gingen en hoe ik daar méér van kon krijgen. Na een gesprek met Constance liep ik naar buiten met een flinke dosis goede moed en – belangrijker – een concreet plan.

Sara.

 

Ik had al een tijd het gevoel dat ik zat te staren naar een donkere muur. Mijn gedachten draaiden in cirkels en bleven botsen op die muur. Hoe verder? Ik riep de hulp in van Constance. Al na twee gesprekken zag ik een wenkend toekomstperspectief en viel er een last van mijn schouders. Daarna was het gewoon een kwestie van doorpakken. Constance leidde mij als coach met respect en creativiteit door dit proces heen. Dat gun ik iedereen!

Marja

 

Jarenlang ben ik mij niet bewust geweest van mijn competenties en hoe ik die in zou kunnen zetten. Nooit had ik nagedacht over de diversiteit aan mogelijkheden om een baan te zoeken. De benadering van Constance was voor mij dan ook verrassend. Allereerst leerde zij mij om alles positief te benaderen. Was ik mij er voordien vaak van bewust, wat ik niet kon en wat ik niet wilde, zij boog die manier van denken om. Wat kan ik wel, wat heb ik altijd leuk gevonden, wat wil ik graag nog ontwikkelen?

Zij leerde mij dat eigenschappen die altijd heel normaal had gevonden, speciaal bij mijn persoonlijkheid pasten. Dat kostte tijd en ik heb ook ‘huiswerk’ gemaakt, op een heel leuke manier. Voor mij was Constance zowel empathisch als nuchter, zij prikkelde mij om na te denken over mezelf.

Hoewel wij een beperkt aantal sessies hadden, heeft zij mij nooit gehaast of onder druk gezet. Zij schiep een veilige omgeving, stelde goede en kritische vragen en moedigde mij aan, daar een antwoord op te formuleren. Aan de hand daarvan ontdekte ik mijn speciale vaardigheden en kan nu op meerdere manieren gaan uitkijken naar een nieuwe baan.

Marjanne